Zveme Vás na další z řady workshopů „Digitalizace v účetnictví“, který pořádá Komora certifikovaných účetních.

Tématem workshopu je vytěžování dokladů s návazností na přenos do účetního SW a archivaci dokladů a na organizaci práce a její změny v účetní kanceláři.

Hosty jsou:

Trade Design s.r.o. – chytrý personální systém Sloneek – spravuje rozsáhlou personalistickou agendu až do úrovně zpracování podkladů pro mzdy. Jeho možnost flexibilního nastavení pracovních úvazků je na trhu ojedinělá a odpovídá na potřeby trhu se stále se měnícími požadavky. Díky detailně zpracovanému reportingu je velkým pomocníkem i pro samotné účetní, protože zpřehledňuje, zpřesňuje a hlídá personální agendu důležitou pro zpracování mezd. V rámci prezentace ukážeme detailněji funkcionality, jejich možnosti a propojení na ostatní systémy spravující personální data ve firmách.

REPORTING.CZ, s.r.o. – příprava automatizovaných reportů na základě výstupů z účetnictví a ostatních možných vstupů (např. timesheety ze mzdových systémů, přehledy prodejů z externích zdrojů, porovnání na plán a rozpočet). Ukázka současné možnosti výstupů účetního outsourcingu, finanční reporting nebo jeho přesah a rozšíření třeba k prodejům, skladovým transakcím atd…

HandyBot, s.r.o. – softwarová automatizace procesů – automatizace rutinních činností v programech běžných uživatelů, rutinní agendy a reporting pomocí robotů. Příklady užití robotizovaných procesů.

Platební instituce Roger a.s. – digitální propojení účetních a FinTech řešení, nová forma provozního financování pomocí zkrácení splatnosti faktur za velkými odběrateli, komunikace prostřednictvím EDI.