Co je to robotizace?

Roboti ušetří váš čas, peníze i starosti. Zabýváme se automatizací rutinních a pravidelně se opakujících činností, které vykonáváte pomocí výpočetní techniky. Dokážeme vám tak snížit náklady o 50-70%, zvýšit přesnost práce na 100% a uvolnit pracovní kapacity o 45%. Roboti navíc pracují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu!

Co je to RPA

Robotická automatizace procesů, v angličtině Robotic Process Automation (RPA), je obor, který se zabývá automatizací všeho, co vykazuje známky rutinnosti a pravidelně se opakujících činností. Tedy činností, které vykonáváme pomocí výpočetní techniky, osobní nebo sdílené (PC, servery). Na těchto zařízeních obsluhujeme různé sofistikované aplikace a uživatelské programy, což nám zabírá stále větší část z pracovního dne. Ztrácíme tak prostor pro kreativní osobní proklientský přístup. Pokud tedy v takových programech provádíme činnosti, které se pravidelně opakují a umíme je popsat, tak přesně tyto činnosti za nás může provádět robot, který je produktem RPA.

Robotické platformy

K automatizaci procesů se používají speciální softwary nazývané také robotizační platformy. V těchto platformách se zaznamenává automatizovaný proces tak, jako by ho prováděl uživatel. Takto vytvořený automatizovaný proces nazýváme robotem. K jeho spouštění využíváme robotizační nebo řídící platformy. Některé roboty je možné také spouštět mimo robotizační platformu pomocí kompilovaného .EXE souboru.
V rámci naší expertízy pracujeme s robotizačními platformami MS Power Automate, WinAutomation a UiPath.

Umělá inteligence

Jako součást robotizace používáme nástroj ELIS na vytěžování dat z přijatých faktur. Jedná se o platformu s technologií společnosti ROSSUM. ELIS je určena pro celou šíři společností zpracovávajících od stovek faktur měsíčně až po velké korporátní společnosti zpracovávající desítky a stovky tisíc faktur. Produkt nevyužívá pro vytěžování dat žádné šablony. Jedná se o světově unikátní technologii umělé inteligence, která se na základě verifikace vytěžených dat automaticky zdokonaluje až na úroveň 98%. ELIS přijímá faktury ke zpracování na definovaných privátních e-mailových adresách, které jsou přiřazeny každému klientovi zvlášť (e-mail může obsahovat více příloh, každá příloha musí obsahovat jednu fakturu). V řádu několika vteřin (na fakturu) jsou data faktur postupně vytěžena, uživatel je verifikuje a ELIS data vyexportuje ve strukturované podobě. V případě integrace jsou strukturovaná data převedena do aplikace klienta. Naši roboti umí data vkládat do libovolných účetních systémů.

Přesunout se na začátek